​Autismespektrumforstyrrelser

ASF eller autismespektrumforstyrrelser, er en fællesbetegnelse for diagnoserne Infantil autisme, Atypisk autisme, Aspergers syndrom, Rett- syndrom og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Autisme er en medfødt livslang gennemgribende udviklingsforstyrrelse i hjernen som påvirker de sociale og kommunikative færdigheder samt forestillingsevnen.

Autisme optræder ofte i kombination med andre psykiske sygdomme, fx Angst, OCD og ADHD, ligesom udviklingshæmning, epilepsi, depression og spiseforstyrrelser er en del af såkaldte sammensatte problematikker ved autisme.Også selvskadende adfærd såsom at bide, slå eller kradse sig er almindeligt ved autisme. Desuden er der større risiko for at udvikle psykoser, især under stressende omstændigheder, når man har autisme. 

Hvordan er livet med autisme?

Som autist har man en anderledes verdensopfattelse og måde at udtrykke sig på. Man ser, hører og føler verden anderledes end neurotypiske mennesker. Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse som påvirker på mange forskellige måder.  

Mange har indlæringsvanskeligheder, psykiske problemer eller andre problematikker, der påvirker evnen til at føre et selvstændigt liv.
Det kan gå ud over livskvaliteten og man kan have brug for forskellige niveauer af støtte til at lære og udvikle sig. 

Nogle personer med autisme oplever at verden føles uoverskuelig og overvældende, og det bekymrer dem og gør dem ængstelige. Især kan forståelsen af andre mennesker, og dermed forholdet til dem, være svært at overkomme og finde en sund balance i. Både når man skal deltage i hverdagens familieliv, skole, arbejde og i det sociale liv.

Problemer med planlægning og strukturering af opgaver er udbredt både hos personer med autisme og hos personer med ADHD. Der er derfor brug for meget forståelse, støtte og trygge rammer der kan hjælpe med at gøre hverdagen lettere.​

Kontakt os i dag

Kender du nogen der kæmper med autismespektrumforstyrrelser der kunne nyde godt af vores bosted? Så kontakt os på tlf. 41 87 65 91, via mail sikkermail@ns47.dk eller via vores kontaktformular. Så gør vi hvad vi kan for at hjælpe hurtigst muligt.​

Kontakt os​

Nærhed

Det pædagogiske bånd kombineret med sociale tiltag er essensen af Netværket Smedegade. Vores faciliteter har evnerne til at skabe hjem, der bidrager til sammenhold og socialt engagement. Vores mål er at skabe et familiært netværk, hvor sammenhold og autenticitet er nøgleord.​

Individualitet

​Ved hjælp af vores visitation sætter vi fokus på hver enkelt beboer, og støtter dem i at udnytte deres ressourcer bedst. Gennem inddragelse i hverdagen får beboeren både støtte og ansvar og er derfor med til at skabe strukturen i vores bosted. Vores individuelle handlingsplaner skaber en standard vi er stolte af.

Fremtid

Vi har fokus på at skabe en fremtid hvor beboeren får flest mulige værktøjertil større selvstændighed, kompetenceudvikling og livskvalitet

​Hvem er vi

Netværket Smedegade

CVR: 32495230

Kontakt os

Telefon: 41 87 65 91

E-mail: ​sikkermail@ns47.dk