​Nyheder

Partner i ​Røgfrit Slagelse

Vi er indgået i en partnerskabsaftale med Slagelse Kommune, hvor vi har committet os til at understøtte visionen om at flere borgere vælger et røgfrit liv.

Vi understøtter røgfrie miljøer, der ikke tillader rygning i løbet af arbejdsdagen.

Vi går foran som rollemodeller for at forebygge at unge begynder at ryge.

Vi understøtter sociale fællesskaber uden rygning og tobak​.

Nærhed

Det pædagogiske bånd kombineret med sociale tiltag er essensen af Netværket Smedegade. Vores faciliteter har evnerne til at skabe hjem, der bidrager til sammenhold og socialt engagement. Vores mål er at skabe et familiært netværk, hvor sammenhold og autenticitet er nøgleord.​

Individualitet

​Ved hjælp af vores visitation sætter vi fokus på hver enkelt beboer, og støtter dem i at udnytte deres ressourcer bedst. Gennem inddragelse i hverdagen får beboeren både støtte og ansvar og er derfor med til at skabe strukturen i vores bosted. Vores individuelle handlingsplaner skaber en standard vi er stolte af.

Fremtid

Vi har fokus på at skabe en fremtid hvor beboeren får flest mulige værktøjertil større selvstændighed, kompetenceudvikling og livskvalitet

​Hvem er vi

Netværket Smedegade

CVR: 32495230

Kontakt os

Telefon: 41 87 65 91

E-mail: ​sikkermail@ns47.dk