Vi tilbyder

"Netværket er ikke en institution – det er en del af de unge menneskers voksenliv."

Vi har i dag tilknyttet unge med:

 • Angst
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • OCD
 • NLD
 • Tourettes syndrom
 • Tidligt skadede (særskilt vurdering)
 • Sent udviklede
 • Hjerneskade

Støtte i forhold til § 107

​Netværket Smedegade er et paragraf 107 og 108 tilbud der består af 13 moderne energirigtige lejligheder og en fælleslejlighed i hjertet af Slagelse. Tilbuddet er normeret til 13 beboere, der har mulighed for pædagogisk støtte mellem 8-22 samt nattevagt.

Støtte i forhold til § 108

​Vi tilbyder nu også støtte i forhold til § 108 - 3 af vores pladser er fleksible §107 og §108 hvilket giver os en mulighed for at tilbyde længerevarende botilbudsstøtte til enkelte unge.

​Støtte i forhold til § 85

​Vi tilbyder også § 85 støtte i eget hjem til de unge som er klar til at flytte i egen lejlighed.

Støtten kan fortsætte i form af ATA timer efter SEL. § 85 støtte i eget hjem, såfremt det visiteres af sagsbehandler.

Vi kan også tilbyde at visitere unge ind med udvidet brug for § 85 støtte.

​Målgruppe

Målgruppen er unge fra 18 år og opefter med ASF -Autisme Spektrum Forstyrrelser såsom Autisme, Aspergers syndrom, Infantil autisme og kan være kombineret med dobbeltdiagnoser som ADHD, OCD, NLD, Tourette eller angst, såfremt vores støttetilbud skønnes relevant for pågældende. Vi modtager ikke unge med udadreagerende adfærd, misbrug, Borderline og Skizofreni m.m.​

Individuel støtte

Der er to kontaktpersoner tilknyttet hver beboer og i samarbejde med dem udarbejdes de daglige/ugentlige strukturplaner, en handleplan hvor de overordnede mål fastsættes, samt hvilke delmål der er her og nu.


Handleplanerne og støtten tilrettelægges i samarbejde med den unge, sagsbehandler og personalet hos Netværket Smedegade. Støtten evalueres løbende og i samarbejde med sagsbehandleren en gang om året, eller efter aftale.

Den individuelle støtte dækker blandt andet:

 • Mulighed for støtte 24 timer i døgnet
 • Økonomistyring
 • Hjælp til at læse breve fra offentlige myndigheder
 • Praktiske og sociale opgaver, f.eks. arbejdspraktikker
 • Hjælp til komme på job/skole og fastholde dette
 • At tage kontakt til familie og venner
 • At nå dagens gøremål
 • Hjælp til at styre ordineret medicin og lægebesøg
 • Refleksion, sparring og coaching

Fællesskab

Hos os er inkludering i sociale aktiviteter vigtige, både når det kommer til samvær i fælleslejligheden og ved udflugter udenfor botilbuddet. Her er den daglige omgangstone præget af gensidig respekt, individuel forståelse og fælles anerkendelse. I samarbejde med personalet planlægges der aktiviteter - såsom besøg til svømmehal og fitnesscenter - eller kreative workshops og bagedage i fælleslejligheden. Derudover arrangeres der også større aktiviteter, blandt andet vores årlige sommerudflugter eller ture til Lalandia. Udover at familie er velkomne til visse arrangementer, gør vi hos Netværket Smedegade meget ud af, at de unge får den nødvendige hjælp til at opretholde kontakt til familie og venner.

Boligerne

Vores lejligheder ligger i Slagelse centrum, der er en mellemstor provinsby. Fra lejlighederne er der få minutters gågang til både fælleslejligheden, biograf, indkøbsmuligheder, station og Vestsjællandscentret.

​Om det sundhedsfaglige​

​​I Netværket Smedegade har vi p.t. særlig fokus på at kunne varetage alle sundhedsfaglige opgaver


Sundhedsfaglige opgaver er bl.a.:

 • Medicindispensering, observation af virkning og bivirkning, herunder vejledning og rådgivning til beboerne.
 • Deltage i kontakt til læge, speciallæge, sygehus og psykiater ved behov
 • Rådgivning om sygdom generelt fx, hoste, feber, influenza, astma, eksem, små sår og skrammer osv.
 • Afholde årlig Sundhedssamtale med beboerne, og sammen med beboer beslutte det videre forløb.
 • Rådgivning og undervisning omkring sundhed, kost, motion, alkohol, rygning osv.
 • Rådgive omkring sex, kønssygdomme og samvær.
 • Hjælpe med adgang til Sundhed.dk

Nærhed

Det pædagogiske bånd kombineret med sociale tiltag er essensen af Netværket Smedegade. Vores faciliteter har evnerne til at skabe hjem, der bidrager til sammenhold og socialt engagement. Vores mål er at skabe et familiært netværk, hvor sammenhold og autenticitet er nøgleord.​

Individualitet

​Ved hjælp af vores visitation sætter vi fokus på hver enkelt ung, og støtter dem i at udnytte deres ressourcer bedst. Gennem inddragelse i hverdagen får den unge både støtte og ansvar og er derfor med til at skabe strukturen i vores botilbud. Vores individuelle handlingsplaner skaber en standard vi er stolte af.

Fremtid

Vi har fokus på at skabe en fremtid hvor den unge får flest mulige værktøjertil større selvstændighed, kompetenceudvikling og livskvalitet

​Hvem er vi

Netværket Smedegade

CVR: 32495230

Kontakt os

Telefon: 41 87 65 91

E-mail: ​sikkermail@ns47.dk